Ark17 team

                            Een  gemotiveerd, kundig en goed op elkaar afgestemd team.

 

De Ark in een notendop

1.       Iedere leerling is welkom.

Centrale vragen zijn altijd:  Wat heeft een kind nodig en kunnen wij dit als school bieden?

2.       Kwalitatief goed onderwijs.

Klik hier om onze toezichthistorie en rapporten van de Inspectie van het Onderwijs te bekijken.

3.       Een gemotiveerd, kundig en goed op elkaar ingespeeld team

4.       Een structureel en gedegen methodisch  taal- en rekenaanbod

Rekenmethode: Wizwijs 

Taalmethode: Taal in beeld, Spelling in beeld, Lezen in beeld

5.       Thematisch aanbod van wereldoriĆ«ntatie

Samenhangend onderwijs voor nieuwsgierige wereldbewoners.

 • In dit aanbod worden naast aardrijkskunde en geschiedenis ook de vakgebieden natuur, cultuur, wetenschap & techniek en burgerschap aangeboden.
 • Het aanbod van de verschillende vakgebieden is gelinkt aan de kerndoelen van het onderwijs.
 • Ons thematisch aanbod stimuleert een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van leerlingen.
 • Wij maken voor het thematisch aanbod gebruik van divers bronnenmateriaal en de methoden: De blauwe planeet (Aardrijkskunde) en De Trek (Geschiedenis).

6.       Uitgebreide aandacht voor  basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om in de toekomst   succesvol te zijn in de samenleving .

 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • ICT geletterdheid of mediawijsheid
 • Communiceren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden

7.       Onze leerlingen worden goed gevolgd in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

We gebruiken hiervoor;

 • CITO toetsen voor taal- en rekenontwikkeling in de groepen 3 t/m 8,
 • Een observatieinstrument in de groepen 1,2 en 3
 • ZIEN: een instument om de sociaal emotionele ontwikkeling  van de leerlingen in de groepen 1 t/m 8 te volgen
 • een vragenlijst voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

8.       Engelse les voor alle groepen.

In het kader van vroeg vreemdetalenonderwijs wordt op de Ark Engelse les gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Onderzoek wijst uit dat de kinderen een hoger niveau voor Engels halen, terwijl het Nederlands op peil blijft. We gebruiken voor de groepen 1 t/m 8 de methode: 'Groove.me'.

9.       Continurooster

Ons continurooster zorgt voor een ononderbroken lesdag. Dit komt de effectieve lestijd en de concentratie van de kinderen ten goede.

10.   Gebruik van moderne informatie, communicatie en  technologiemiddelen.

 • Digiborden (groep 3 t/m 8)
 • Touchscreen (groep 1/2)
 • iPads en Chromebooks voor de leerlingen