Medezeggenschapsraad (MR)

Drie gekozen vertegenwoordigers van de ouders vormen samen met drie leerkrachten de Medezeggenschapsraad van De Ark. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden. Middels een oproep in de A(r)ktueel wordt bekendgemaakt wanneer nieuwe leden zichkunnen aanmelden. Indien nodig, worden er verkiezingen uitgeschreven. Als u zaken bespreekbaar wilt maken dan kunt u MR leden aanspreken, bellen of mailen. Het e mail adres van de MR is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ten allen tijde geldt dat u bij onvrede eerst met de leerkracht (en) en daarna met de schoolleiding in gesprek gaat.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR 2018-2019

Klik hier voor het jaarverslag van de MR 2019-2020

De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:

 • Bart Doedens (voorzitter)
 • Wouter Moraal
 • Damy Gertsen

Teamgeleding:

 • Sigrid Schoen
 • Helmuth de Wit 
 • Adviserend lid:
 • Tjallina Kramer-Liebregts (directeur van de school)

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden:

 • instemmingsrecht en
 • adviesrecht                                                                                                   

Een MR heeft instemmingsrecht over:

 • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school,
 • het schoolplan,
 • het onderwijsjaarplan
 • het ondersteuningsprofiel,
 • het schoolreglement en
 • het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Daarnaast heeft de MR adviesrecht over o.a. de volgende zaken adviesrecht:

 • het beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,                                                                                        
 • de taakverdeling binnen de school en                                                                                                          
 • het vakantierooster.

 MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR vergadering bijwonen, dan kunt u vooraf contact opnemen met Helmuth de Wit.